Oživené vzpomínky vedou ke smíření a naději

Polovina září patří už tradičně v Moravské Třebové akci pod názvem Dny česko-německé kultury. Ty letošní se konaly v týdnu od 18. – 22. 9. 2009. Jde o setkání českých a německých obyvatel regionu, a dalších hostů, kteří původně žili v oblasti Moravskotřebovska, Svitavska a Ústeckoorlicka.

„Mnoho sudetských Němců totiž pochází právě z okolí Moravské Třebové, Svitav nebo Ústí nad Orlicí. A přestože nyní někteří žijí v jiných částech republiky či v Německu, do Moravské Třebové se stále s radostí vracejí a dávají najevo svůj vřelý vztah k našemu městu. Kromě nich přijeli také hosté z partnerského města Staufenberg,“ řekla hlavní organizátorka a vedoucí Střediska česko-německého porozumění Irena Kuncová.

Slavnostní sobotní večer pod názvem „Hřebečské přástky“ navštívil mimo jiné kulturní referent Johann Klomfas z Velvyslanectví Spolkové Německé republiky v Praze, Ondřej Klípa ze sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, Bernard Hayer ze Správního úřadu NSR, vedení města Moravská Třebové a další hosté. Návštěvníci festivalu se v neděli zúčastnili česko-německé mše svaté, posvěcení nově opraveného Kříže Smíření, byli přijati na městské radnici starostou města Moravská Třebová Josefem Ošťádalem, prohlédli si pamětihodnosti města a navštívili místa, kde ve svém mládí žili. Významnou událostí večerního programu bylo slavnostní podepsání pamětního listu k pětiletému výročí spolupráce mezi městy Moravská Třebová a Staufenberg a předání daru v podobě keramické plastiky starostou Ošťádalem. Hosté se mohli zaposlouchat do árií operní pěvkyně Elišky Weissové, zanotovat si společně s pěveckými sbory Fermátou a Daliborem nebo se pobavit poslechem hry manželů Kocůrkových na repliky historických hudebních nástrojů. Kulturní program byl zakončen v úterý 22. 9. přenáškou Horsta Löffera „Stůl stálých třebovských hostů“.

Vytvořeno 21.9.2009 14:51:15 | přečteno 328x | ernest