Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:

  • Část pozemku parc.č. 1921/3 (cca o výměře 40 m2), kultura ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nerudova s podmínkou, že bude zajištěn dostatečný prostor pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.3383/R/190710 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Pozemek parc.č. 1120/5 o celkové výměře 86 m2, kultura ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Tyršova.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.3384/R/190710 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Viera Mazalová,
vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství
Městského úřadu Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 21. července 2010

Vyvěšeno dne 22. července 2010

Lhůta dle zákona do 6.srpna 2010

Vytvořeno 22.7.2010 7:55:21 | přečteno 411x | ernest