Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová převést nemovitost:

Dům č.p. 590, č.o. 40 na ul. Olomoucké v Moravské Třebové na pozemku parc.č. 2253/1, včetně pozemku.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2280/R/250509 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová, DiS.,
vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství,
Městského úřadu Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 29. května 2009

Vyvěšeno dne 01. června 2009

Lhůta dle zákona do 16. června 2009

Sejmuto :

Zpracovala: Jana Fabianová

Vytvořeno 1.6.2009 8:56:52 | přečteno 368x | ernest