Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:

  • Pozemek parc.č. 2212/1, kultura trvalý travní porost o celkové výměře 2.271 m2 na ul. Vodní v obci a kat. území Moravská Třebová.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2278/R/250509

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Pozemek st.56/1, kultura zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 2 m2 v obci a katastrálním území Malíkov.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2279/R/250509

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová, DiS.,
vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství,
Městského úřadu Moravská Třebová

  • V Moravské Třebové dne 29. května 2009
  • Vyvěšeno dne 01. června 2009
  • Lhůta dle zákona do 16. června 2009
Vytvořeno 29.5.2009 10:28:06 | přečteno 307x | ernest