Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:

  • Část pozemku parc.č. 3635/1 (cca 320 m2) o celkové výměře 1.820 m2, kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 2107/R/300309 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Pozemek parc.č. 1733/1 o celkové výměře 285 m2, kultura trvalý travní porost a část pozemku parc.č. 1735/1 (cca o výměře 110 m2), kultura ostatní plocha o celkové 342 m2 vše v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Nové sady. Pozemek p.č. 1733/1 bude zatížen věcným břemenem práva vstupu pro vlastníky sousedních nemovitostí.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 2108/R/300309

  • Pozemek parc.č. 1948, kultura ostatní plocha o výměře 102 m2, pozemku parc.č. 1949, kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 a pozemku parc.č. 1950/1, kultura ostatní plocha o výměře 748 m2 vše v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Jevíčská.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 2109/R/300309 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Část pozemku parc.č. 465/1 o celkové výměře 1.297 m2, kultura ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 2106/R/300309 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Část pozemku parc.č. 2425/1 (cca 350 m2 a 69 m2) o celkové výměře 9.530 m2, kultura ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Na Stráni.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 2102/R/300309. Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová, DiS.,vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 01. dubna 2009. Vyvěšeno dne 02. dubna 2009. Lhůta dle zákona do 17. dubna 2009.

Vytvořeno 2.4.2009 9:12:27 | přečteno 327x | ernest