Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová převést nemovitosti:

  • Pozemek parc.č. 2730/6 o výměře 21 m2, kultura zahrada
  • Pozemek parc.č. 2729/7 o výměře 63 m2, kultura zahrada
  • vše v obci a kat. území Moravská Třebová

Záměr převodu byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.1776/R/241108 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:
  • Pozemek parc.č. 3666/1 o celkové výměře 737 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří

Část pozemku parc.č. 3665/1 o výměře 328 m2, (jedná se o cca 257 m2), kultura ostatní plocha

  • Část pozemku parc.č. 3663/7 o výměře 662 m2 (jedná se cca o 82 m2), kultura ostatní plocha – vše v obci a katastrálním území Moravská

    Třebová, část Sušice

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1775/R/241108 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová, DiS.,vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 26. listopadu 2008

Vyvěšeno dne 28. listopadu 2008

Lhůta dle zákona do 15. prosince 2008

Sejmuto :

Zpracovala: Jana Fabianová

Vytvořeno 26.11.2008 12:39:41 | přečteno 341x | ernest