Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:

  • Pozemek parc.č. 36 o celkové výměře 247 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Město na ul. Farní v obci a k.ú. Moravská Třebová.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.1726/R/101108 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Pozemek parc.č. 3107/39 o celkové výměře 19 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1725/R/101108 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová, DiS.,vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 12. listopadu 2008. Vyvěšeno dne 14. listopadu 2008. Lhůta dle zákona do 01. prosince 2008.

Vytvořeno 14.11.2008 11:13:47 | přečteno 363x | ernest