Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:

  • Pozemek parc.č. 2527/2, kultura zahrada o celkové výměře 591 m2 na ul. Nádražní v obci a kat. území Moravská Třebová.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.1658/R/131008 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Pozemek parc.č. 845, kultura trvalý travní porost o celkové výměře 3181 m2, pozemek parc.č. 847, kultura trvalý travní porost o celkové výměře 4.284 m2 a pozemek parc.č. 848, kultura trvalý travní porost o celkové výměře 1277 m2 vše v obci a katastrálním území Dlouhá Loučka.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1661/R/131008 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Pozemek parc.č. 196/1, kultura zahrada o celkové výměře 467 m2 v obci Moravská Třebová a kat. území Boršov u Moravské Třebové.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1660/R/131008 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Pozemek parc.č. 3643, kultura zahrada o celkové výměře 74 m2 a pozemek parc.č. 3646, kultura zahrada o celkové výměře 55 m2 vše v Sušicích v obci a kat. území Moravská Třebová.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1659/R/131008 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Bytovou jednotku č. 88/2 v domě na ul. Zámecké č.p. 88, č.o. 5a na pozemku parc.č. 208 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Město, sestávající se z kuchyně, jednoho pokoje a WC (mimo byt) o celkové výměře 26,42 m2 včetně spoluvlastnického podílu o vel. 1468/10000 na společných částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních úpravách a vedlejších stavbách.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1657/R/131008 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Třebová.

V Moravské Třebové dne 15. října 2008. Vyvěšeno dne 16. října 2008. Lhůta dle zákona do 31. října 2008.

Viera Mazalová, DiS.,vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská

Vytvořeno 16.10.2008 11:13:31 | přečteno 347x | ernest