Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:

  • Pozemek parc.č. 1943, kultura zastavěná plocha o výměře 1.180 m2
  • Pozemek parc.č. 1944, kultura zahrada o výměře 579 m2
  • Pozemek parc.č. 1945, kultura zahrada o výměře 3.524 m2
  • Pozemek parc.č. 1946/1, kultura zahrada o výměře 2.644 m2
  • Pozemek parc.č. 1946/2, kultura zahrada o výměře 276 m2
  • Pozemek parc.č. 1946/5, kultura zahrada o výměře 113 m2
  • Pozemek parc.č. 1947, kultura ostatní plocha (komunikace) o výměře 271 m2

na ul. Jevíčské v obci a kat. území Moravská Třebová ve veřejném výběrovém řízení za účelem výstavby rodinných domů v souladu s komplexním urbanistickým návrhem zpracovaným urbanisticko-architektonickou projekční kanceláří Ateliérem URBI, spol.s.r.o.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.1584/R/220908

Termín veřejného výběrového řízení a další upřesňující informace – podmínky, budou zveřejněny na úřední desce před konáním veřejného výběrového řízení.

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová, Dis

vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství

Městského úřadu Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 24. září 2008

Vyvěšeno dne 25. září 2008

Lhůta dle zákona do 10. října 2008

Sejmuto :

Zpracovala: Jana Fabianová

Vytvořeno 24.9.2008 13:25:59 | přečteno 332x | ernest