Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměry města Moravská Třebová darovat a prodat nemovitosti:

  • pozemek parc.č. 2610/16 o výměře 23 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová.

Záměr darování byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1537/R/010908 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • část pozemku parc. č. 3814/1, (jedná se cca o 30 m2), kultura ostatní plocha o celkové výměře 2.088 m2 v obci Moravská Třebová a kat. území Boršov u Moravské Třebové.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1535/R/010908 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • bytovou jednotku č. 118/1 o vel. 2+1 v domě č.p. 118, č.o. 1 na ul. Cechovní v obci a katastrálním území Moravská Třebová na stavební parcele č. 140 včetně spoluvlastnického podílu id. 4159/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 140, na venkovních úpravách a vedlejší stavbě na parcele č. 140 v obci a k.ú. Moravská Třebová, část Město.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1536/R/010908. Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová, DiS, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 03. září 2008

Vyvěšeno dne 04. září 2008

Lhůta dle zákona do 19. září 2008

Sejmuto :

Vytvořeno 15.9.2008 13:41:08 | přečteno 384x | ernest