Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:

  • Pozemek parc.č. 2348/4 o výměře 12 m2, kultura orná půda
  • Pozemek parc.č. 2348/5 o výměře 9 m2, kultura orná půda
  • Pozemek parc.č. 2348/6 o výměře 14 m2, kultura orná půda
  • Části pozemku parc.č. 2347/93 o výměře 493 m2, kultura travní porost.

Vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Na Stráni.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.3198/R/240510 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Bc.Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová

  • V Moravské Třebové dne 26. května 2010
  • Vyvěšeno dne 27. května 2010
  • Lhůta dle zákona do 11. června 2010
Vytvořeno 27.5.2010 8:37:57 | přečteno 336x | ernest