Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:

  • Bytovou jednotku č. 218/2 o vel. 3+1 v bytovém domě č.p. 218 v části obce Boršov na stavební parcele č. 390 včetně spoluvlastnického podílu id. 4519/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 390 a na venkovních úpravách na parcele č. 390 v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové.
  • Pozemek parc.č. 198/4, kultura zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 70 m2 v obci a kat. území Moravská Třebová.
  • Část pozemku parc.č. 2629 (jedná se cca o 1.000 m2), kultura ostatní plocha o celkové výměře 2.154 m2 na ul. Nové v obci a kat. území Moravská Třebová ve veřejném výběrovém řízení.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.1375/R/300608 Termín veřejného výběrového řízení bude zveřejněn na úřední desce po realizaci geometrického plánu předmětné části pozemku. Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Podíl ideálních 4903/10000 stavební parcely č. 93 z celkové výměry 183 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Město na ul. Marxově v obci a k.ú. Moravská Třebová.
  • Část pozemku parc.č. 247/2, kultura zahrada o celkové výměře 4.309 m2 (jedná se cca o 1.078 m2) vše v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.1371/R/300608

  • Část pozemku parc.č. 3808/7, kultura ostatní plocha o celkové výměře 1.176 m2 (jedná se cca o 580 m2) vše v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.1373/R/300608

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 02. července 2008

Vyvěšeno dne 03. července 2008

Lhůta dle zákona do 18. července 2008

Vytvořeno 2.7.2008 11:19:53 | přečteno 375x | ernest