Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti

Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

  • Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost:

Část pozemku parc.č. 2711/127, kultura ostatní plocha o celkové výměře 138 m2 (jedná se cca o 20 m2) v obci a kat. území Moravská Třebová. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.1267/R/260508 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost:

Pozemek parc.č. 994/3, kultura zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 21 m2 v obci a kat. území Moravská Třebová. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.1266/R/260508 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost:

Pozemku parc.č. 3530/1, kultura zahrada o celkové výměře 1.107 m2 v Sušicích v obci a kat. území Moravská Třebová. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1264/R/260508 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost:

Část pozemku parc.č. 482/2, kultura o celkové výměře 417 m2 (jedná se cca o 200 m2) vše v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.1262/R/260508 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost:

Pozemek parc.č. 2020/1, kultura ostatní plocha o celkové výměře 1.883 m2 na ul. Nerudově v obci a kat. území Moravská Třebová. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1265/R/260508 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost:

Část pozemku parc.č. 2936/5, kultura orná půda o celkové výměře 33.271 m2 (jedná se cca o výměře 300 m2) v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Hřebečská.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1263/R/260508 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 28. května 2008 Vyvěšeno dne 29. května 2008 Lhůta dle zákona do 13. června 2008 Sejmuto : Zpracovala: Jana Fabianová

Vytvořeno 28.5.2008 13:29:56 | přečteno 390x | ernest