Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová převést nemovitost: Část pozemku parc.č. 2777/1 o celkové výměře 98.778 m2, kultura orná půda (jedná se o cca 500 m2) v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala.

Záměr převodu byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1213/R/050508 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. V Moravské Třebové dne 07.května 2008, vyvěšeno dne 09. května 2008, lhůta dle zákona do 26. května 2008.

  • Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost:

Pozemek parc.č. 2055/41 o výměře 0,23 m2, kultura trvalý travní porost na ul. Strážnického v obci a kat. území Moravská Třebová. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1215/R/050508 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

V Moravské Třebové dne 07. května 2008, vyvěšeno dne 09.května 2008, lhůta dle zákona do 26. května 2008.

  • Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová bezúplatně převést nemovitost:

Pozemek parc.č. 2234, kultura zahrada o celkové výměře 160 m2 na ul. Horní v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1212/R/050508 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

V Moravské Třebové dne 07. května 2008, vyvěšeno dne 09. května 2008, lhůta dle zákona do 26. května 2008.

  • Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost:

Část pozemku parc.č. 3228/1 o výměře 9.162 m2, kultura trvalý travní porost (jedná se cca o 2.500 m2) v Udánkách v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1214/R/050508 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

V Moravské Třebové dne 07.května 2008, vyvěšeno dne 09.května 2008, lhůta dle zákona do 26. května 2008.

Vytvořeno 7.5.2008 15:26:49 | přečteno 386x | ernest