Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost

  • nemovitostí domu č.p. 634 , č.o. 42, na pozemku p.č. 1411,
  • pozemku p.č. 1411, kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1709 m2,
  • pozemku p.č. 1412/1, kultura ostatní plocha o výměře 3984 m2,
  • pozemku p.č. 1412/32, kultura ostatní plocha o výměře 70 m2,
  • pozemku p.č. 1412/33, kultura ostatní plocha o výměře 964 m2,
  • pozemku p.č. 1412/34, kultura ostatní plocha o výměře 54 m2
  • pozemku p.č. 1413, kultura ostatní plocha o výměře 2587 m2

vše v obci a k.ú. Moravská Třebová, ul. Svitavská a to včetně prodeje dokumentace Regenerace Brownfield na Společenské a kongresové centrum v Moravské Třebové zpracované na využití předmětných nemovitostí formou výběrového řízení. Kupující se ve smlouvě zaváže využít objekt dle prodávané dokumentace pod sankcí odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího měs­ta.

Rada města si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Do zmíněné dokumentace nebo prohlídku objektu je možno dohodnout na odboru majetku města na tel. č. 461 353 130.

Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová

Vytvořeno 10.4.2008 11:15:25 | přečteno 352x | ernest