Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost

 • nemovitostí domu č.p. 634 , č.o. 42, na pozemku p.č. 1411,
 • pozemku p.č. 1411, kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1709 m2,
 • pozemku p.č. 1412/1, kultura ostatní plocha o výměře 3984 m2,
 • pozemku p.č. 1412/32, kultura ostatní plocha o výměře 70 m2,
 • pozemku p.č. 1412/33, kultura ostatní plocha o výměře 964 m2,
 • pozemku p.č. 1412/34, kultura ostatní plocha o výměře 54 m2
 • pozemku p.č. 1413, kultura ostatní plocha o výměře 2587 m2

vše v obci a k.ú. Moravská Třebová, ul. Svitavská a to včetně prodeje dokumentace.

 • Regenerace Brownfield na Společenské a kongresové centrum v Moravské Třebové zpracované na využití předmětných nemovitostí formou výběrového řízení.

Kupující se ve smlouvě zaváže využít objekt dle prodávané dokumentace pod sankcí odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího města.
Rada města si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 11125/R/310308
Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

 • Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová převést nemovitosti:

  Pozemek parc.č. 3900/8 o výměře 13 m2, kultura ostatní plocha a pozemek parc.č. 1718/13 o výměře 11 m2, kultura ostatní plocha vše pod silnicí I/35 – obchvatem v obci a katastrálním území Moravská Třebová.

  Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 11126/R/310308

  Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  V Moravské Třebové dne 02. dubna 2008

  Vyvěšeno dne 03. dubna 2008

  Lhůta dle zákona do 18. dubna 2007

Vytvořeno 3.4.2008 10:33:49 | přečteno 418x | ernest