Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost:

 • Část pozemku parc.č. 2613/8, kultura ostatní plocha o celkové výměře 1969 m2 (jedná se cca o výměře 726 m2), pozemek parc.č. 2613/57, kultura ostatní plocha o celkové výměře 7 m2 a pozemek parc.č. 2613/56, kultura ostatní plocha o výměře 25 m2 vše na ul. Nádražní v obci a katastrálním území Moravská Třebová.
 • Pozemek parc.č. 3557/2 o výměře 218 m2, kultura travní porost a pozemek parc.č. 3563/2 o výměře 44 m2, kultura ostatní plocha oba v Sušicích v obci a katastrálním území Moravská Třebová.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1069/R/170308

 • Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:

  2674/15 o výměře 338 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1425, č.o. 12 na ul. Západní

  2674/16 o výměře 280 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1426, č.o. 14 na ul. Západní

  2674/17 o výměře 372 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1427, č.o. 16 na ul. Západní

  2674/18 o výměře 216 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1428, č.o. 18 na ul. Západní

  2674/19 o výměře 348 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1429, č.o. 20 na ul. Západní

  2711/82 o výměře 62 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1401, č.o. 9 na ul. Holandské

  2711/18 o výměře 159 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1401, č.o. 8 na ul. Holandské

  2711/19 o výměře 224 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1401, č.o. 7 na ul. Holandské

  2711/90 o výměře 242 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1431, č.o. 1 na ul. Holandské
  2711/91 o výměře 243 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1431, č.o. 3 na ul. Holandské

  2711/83 o výměře 148 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1437, č.o. 12 na ul. Sportovní

  2711/84 o výměře 95 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1437, č.o. 12 na ul. Sportovní

  2711/85 o výměře 237 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1437, č.o. 10 na ul. Sportovní

  2711/86 o výměře 243 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1435, č.o. 8 na ul. Sportovní

  2711/87 o výměře 244 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1435, č.o. 6 na ul. Sportovní

  2711/88 o výměře 240 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1433, č.o. 4 na ul. Sportovní

  2711/89 o výměře 244 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří pod domem č.p. 1433, č.o. 6 na ul. Sportovní

vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová pod bytovými domy ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1061/R/170308

Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 19. března 2008. Vyvěšeno dne 19. března 2008. Lhůta dle zákona do 03. dubna 2008.

Vytvořeno 19.3.2008 13:44:40 | přečteno 407x | ernest