Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti.

Část pozemku parc.č. 676/2 (o výměře 104 m2) o celkové výměře 41.710 m2, kultura orná půda v zahrádkářské osadě Na Stráni v obci a katastrálním území Moravská Třebová.

Nebytové prostory na ul. Hřebečské č.o. 1 v Moravské Třebové o celkové výměře 44,6 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297 Záměr pronájmu těchto nebytových prostor byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 940/R/140108.
Prostory je možné si prohlédnout po dohodě s odborem majetku města a komunálního hospodářství, telefon 461 353 115 nebo s pracovníky Technických služeb Moravská Třebová, Zahradnická č.o. 21, Moravská Třebová, telefon 461 316 739.

Nebytové prostory na ul. Hřebečské č.o. 3 v Moravské Třebové o celkové výměře 44,6 m2. Prostory je možné si prohlédnout po dohodě s odborem majetku města a komunálního hospodářství, telefon 461 353 115 nebo s pracovníky Technických služeb Moravská Třebová, Zahradnická č.o. 21, Moravská Třebová, telefon 461 316 739.
Záměr pronájmu těchto nebytových prostor byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 941/R/140108.

Nebytové prostory ( dílny, kanceláře a sociální zařízení) na ul. Josefské č.o. 12 v Moravské Třebové o celkové výměře 200,85 m2. Prostory je možné si prohlédnout po dohodě s odborem majetku města a komunálního hospodářství, telefon 461 353 115 nebo s pracovníky Technických služeb Moravská Třebová, Zahradnická č.o. 21, Moravská Třebová, telefon 461 316 739.

Nebytové prostory prodejny na ul. Komenského č.o. 46 v Moravské Třebové:

  • sklad č.1 o celkové výměře 13,10 m2
  • sklad č.2 o celkové výměře 13,10 m2
  • sklad č.3 o celkové výměře 21,00 m2
  • sklad č.6 o celkové výměře 17,10 m2
  • sklad č.9 o celkové výměře 27,00 m2
  • sklad č.10 o celkové výměře 52,50 m2

Prostory je možné si prohlédnout po dohodě s odborem majetku města a komunálního hospodářství, telefon 461 353 115 nebo s pracovníky Technických služeb Moravská Třebová, Zahradnická č.o. 21, Moravská Třebová, telefon 461 316 739.
Záměr pronájmu těchto nebytových prostor byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 938/R/140108.
Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení). V Moravské Třebové dne: 16. 01. 2008, Vyvěšeno dne: 17. 01. 2008, lhůta dle zákona do: 01. 02. 2008

Vytvořeno 14.1.2008 20:11:21 | přečteno 435x | ernest