Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:

 • Pozemek parc.č. 2077/27 o výměře 366 m2, kultura trvalý travní porost
 • Pozemek parc.č. 2077/28 o výměře 236 m2, kultura trvalý travní porost
 • Pozemek parc.č. 2077/29 o výměře 676 m2
 • Pozemek parc.č. 2077/30 o výměře 31 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří
 • Pozemek parc.č. 2077/31 o výměře 245 m2, kultura trvalý travní porost
 • Pozemek parc.č. 2077/32 o výměře 240 m2, kultura trvalý travní porost
 • Pozemek parc.č. 2077/33 o výměře 312 m2, kultura trvalý travní porost
 • Pozemek parc.č. 2077/37 o výměře 210 m2, kultura trvalý travní porost
 • Pozemek parc.č. 2077/38 o výměře 64 m2, kultura trvalý travní porost
 • Pozemek parc.č. 2077/39 o výměře 57 m2, kultura trvalý travní porost
 • Pozemek parc.č. 2077/40 o výměře 69 m2, kultura trvalý travní porost
 • Pozemek parc.č. 2077/60 o výměře 71 m2, kultura trvalý travní porost
 • Pozemek parc.č. 2077/61 o výměře 68 m2, kultura trvalý travní porost
 • Pozemek parc.č. 2077/62 o výměře 36 m2, kultura trvalý travní porost vše na Křížovém vrchu v obci a katastrálním území Moravská Třebová.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.3111/R/290310

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová, DiS.,vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství
Městského úřadu Moravská Třebová

 • V Moravské Třebové dne 31. března 2010
 • Vyvěšeno dne 01. dubna 2010
 • Lhůta dle zákona do 16. dubna 2010
Vytvořeno 31.3.2010 14:13:22 | přečteno 386x | ernest