Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost: Pozemku parc.č. 3287/17 o výměře 284 m2, kultura trvalý travní porost v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 818/R/141107Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti: - Pozemku parc.č. 2347/60 o výměře 705 m2, kultura trvalý travní porost- Pozemku parc.č. 2347/61 o výměře 114 m2, kultura trvalý travní porost- Pozemku parc.č. 2347/62 o výměře 50 m2, kultura trvalý travní porost- Pozemku parc.č. 2347/77 o výměře 61 m2, kultura trvalý travní porost- Pozemku parc.č. 2347/81 o výměře 12 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří- Pozemku parc.č. 2349/18 o výměře 9 m2, kultura orná půdavše na ul. Na Stráni v obci a katastrálním území Moravská Třebová Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 819/R/141107- Pozemku parc.č. 930/2 o výměře 63 m2, kultura ostatní plocha- Pozemku parc.č. 935 o výměře 405 m2, kultura zahrada- Pozemku parc.č. 936 o výměře 128 m2, kultura zahradavše na ul. Lázeňské v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 820/R/141107- Pozemek parc.č. 2970/1 o výměře 327 m2, kultura zahrada a pozemku parc.č. 2970/2 o výměře 333 m2 v Udánkách v obci a kat. území Moravská Třebová za účelem výstavby rodinného domu. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 817/R/141107Žádosti o koupi těchto pozemků je možné podat přímo na odbor majetku města a komunálního hospodářství, který vám rovněž poskytne další informace. - Část pozemku parc.č. 2055/75 o výměře 192 m2, kultura orná půda (jedná se o 6 m2) a části pozemku parc.r. 2055/41 o výměře 1815 m2 (jedná se o 24 m2) vše na ul. Strážnického v obci a kat. území Moravská Třebová. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 821/R/141107Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. V Moravské Třebové dne 21. listopadu 2007. Vyvěšeno dne 23. listopadu 2007. Lhůta dle zákona do 10. prosince 2007.Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová vypůjčit nebytové prostory:místnost (bývalou třídu) ve II. NP domu na ul. Svitavské č.o. 44, Moravská Třebová o celkové výměře 60 m2, za účelem rozšíření Denního stacionáře, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.Záměr výpůjčky byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 811/R/141107. Prostory je možné si prohlédnout po dohodě s odborem majetku Městského úřadu Moravská Třebová, telefon 461353115, nebo pracovníky Správy nemovitostí s.r.o. Komenského č.o. 46, Moravská Třebová, telefon 461316301.Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) v platném znění. Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová pronajmout nebytové prostory: provozovny - prodejny v domě na Zámeckém nám. č.o. 6, Moravská Třebová o celkové výměře 33,94 m2, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.Záměr pronájmu byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 812/R/141107. Prostory je možné si prohlédnout po dohodě s odborem majetku Městského úřadu Moravská Třebová, telefon 461353115, nebo pracovníky Správy nemovitostí s.r.o. Komenského č.o. 46, Moravská Třebová, telefon 461316301. Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) v platném znění. V Moravské Třebové dne 26. listopadu 2007. Vyvěšeno dne 23. listopadu 2007. Lhůta dle zákona do 10. prosince 2007

Vytvořeno 26.11.2007 9:23:00 | přečteno 400x | ernest