Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti: Pozemek parc.č. 3287/13 o výměře 319 m2, kultura trvalý travní porost, pozemku parc.č. 430/1 o výměře 11 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 3287/6 o výměře 496 m2, kultura zahrada vše v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové. Bytovou jednotku č. 837 o vel. 1+1 v domě č.p. 837 stojícím na stavebním pozemku parc.č. 2251, na ul. Olomoucké č.o. 42 v obci a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí včetně spoluvlastnického podílu id. 2167/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 2251 a na vedlejších stavbách a venkovních úpravách na této stavební parcele v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká. Bytovou jednotku č. 219/1 o vel. 3+1 v bytovém domě č.p. 219 v části obce Boršov na stavební parcele č. 389 včetně spoluvlastnického podílu id. 4511/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 389 a na venkovních úpravách na parcele č. 389 v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové. Bytovou jednotku č. 219/2 o vel. 3+1 v bytovém domě č.p. 219 v části obce Boršov na stavební parcele č. 389 včetně spoluvlastnického podílu id. 4519/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 389 a na venkovních úpravách na parcele č. 389 v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové. Nebytovou jednotku č. 219/3 o výměře 14,71 m2 v bytovém domě č.p. 219 v části obce Boršov na stavební parcele č. 389 včetně spoluvlastnického podílu id. 970/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 389 v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové. Pozemek parc.č. 3067/1 o výměře 380 m2, kultura zahrada a pozemek parc.č. 2620/2 o výměře 155 m2, kultura ostatní plocha vše v Udánkách v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Část pozemku parc.č. 2350 (jedná se o 22 m2), kultura ostatní plocha na ul. Na Stráni v obci a katastrálním území Moravská Třebová.Pozemek parc.č. 2077/48 o výměře 3.664 m2, kultura travní porost, pozemek parc.č. 2077/50 o výměře 4.641 m2, kultura travní porost a pozemek parc.č. 2078/3 o výměře 4.005 m2, kultura ovocný sad vše na Křížovém vrchu v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Pozemek parc.č. 3221 o výměře 266 m2, kultura zahrada v Udánkách v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Záměry prodeje byly schváleny usnesením Rady města Moravská Třebová č. 716/R/240907Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. V Moravské Třebové dne 17. října 2007. Vyvěšeno dne 22. října 2007. Lhůta dle zákona do 6. listopadu 2007. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová.

Vytvořeno 17.10.2007 18:17:50 | přečteno 484x | ernest