Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost: Pozemek parc. č. 420/15, kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Brněnská. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 716/R/240907. Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. V Moravské Třebové dne 26. září 2007. Vyvěšeno dne 27. září 2007. Lhůta dle zákona do 12. října 2007.Podíl ideálních 554/10000 stavební parcely č. 2776 z celkové výměry 396 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část předměstí, ul. Dr. Janského. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 718/R/240907. Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Pozemek parc.č. 3287/16, kultura trvalý travní porost o celkové výměře 326 m2, pozemek parc.č. 3287/7, kultura trvalý travní porost o celkové výměře 431 m2 a pozemek parc.č. 517, kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří vše v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 715/R/240907. Pozemek parc.č. 2347/63, kultura trvalý travní porost o výměře 119 m2, pozemek parc.č. 2347/7, kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2, pozemek parc.č. 2378/14, kultura zahrada o výměře 43 m2 a pozemek parc.č. 2369/2, kultura ostatní plocha o výměře 13 m2 vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Na Stráni. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 717/R/240907.Pozemek parc.č. 2910/1 o výměře 327 m2 a pozemek parc.č. 2910/2 o výměře 333 m2 oba kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky za účelem výstavby rodinného domu. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 714/R/240907.Žádosti o koupi těchto pozemků je možné podat přímo na odbor majetku města a komunálního hospodářství, který vám rovněž poskytne další informace. Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. V Moravské Třebové dne 26. září 2007. Vyvěšeno dne 27. září 2007. Lhůta dle zákona do 12. října 2007.

Vytvořeno 1.10.2007 9:16:01 | přečteno 254x | ernest