Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost: Dům č.p. 621, č.o. 44 na stavebním pozemku parc.č. 463 o výměře 120 m2, kultura zastavěná plocha včetně pozemku, pozemku parc.č. 464/1 o výměře 337 m2, kultura zahrada a pozemku parc.č. 465/8 o výměře 41 m2, kultura ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Komenského. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 664/R/030907. Část pozemku parc.č. 1094/7, kultura zastavěná plocha o celkové výměře 19 m2, části pozemku parc.č. 1094/8, kultura zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 10 m2 a části pozemku parc.č.1094/1, kultura zahrada o výměře 81 m2, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Lidická.Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 665/R/030907Část pozemku parc.č. 2347/64 o celkové výměře 156 m2, části pozemku parc.č. 676/2 o celkové výměře 41.710 m2, kultura orná půda a pozemku parc.č. 2347/8 o výměře 11 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Na Stráni.Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 666/R/030907Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti: Bytovou jednotku č. 221/1 o vel. 3+1, I. kategorie v bytovém domě č.p. 221 v části obce Boršov na stavební parcele č. 388 včetně spoluvlastnického podílu id. 4511/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 388 a na venkovních úpravách na parcele č. 388 v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 657/R/030907Bytovou jednotku č. 223/1 o vel. 3+1, I. kategorie v bytovém domě č.p. 223 v části obce Boršov na stavební parcele č. 386 včetně spoluvlastnického podílu id. 4546/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 386 a na venkovních úpravách na parcele č. 386 v obci Moravská Třebové, katastrální území Boršov u Moravské Třebové. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 658/R/030907Bytovou jednotku č. 223/2 o vel. 3+1, I. kategorie v bytovém domě č.p. 223 stojícím na stavebním pozemku parc.č. 386 včetně spoluvlastnického podílu id. 4473/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 386 v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 659/R/030907 Nebytovou jednotku č. 223/3 o výměře 14,91 m2 v bytovém domě č.p. 223 v části obce Boršov na stavební parcele č. 386 včetně spoluvlastnického podílu id. 981/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 386 a na venkovních úpravách na parcele č. 386 v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 660/R/030907Bytovou jednotku č. 224/1 o vel. 3+1, I. kategorie v bytovém domě č.p. 224 v části obce Boršov na stavební parcele č. 385 včetně spoluvlastnického podílu id. 4547/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 385 a na venkovních úpravách na parcele č. 385 v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 661/R/030907Bytovou jednotku č. 224/2 o vel. 3+1, I. kategorie v bytovém domě č.p. 224 v části obce Boršov na stavební parcele č. 385 včetně spoluvlastnického podílu id. 4511/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 385 a na venkovních úpravách na parcele č. 385 v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 662/R/030907Nebytovou jednotku č. 224/3 o výměře 14,09 m2 v bytovém domě č.p. 224 v části obce Boršov na stavební parcele č. 385 včetně spoluvlastnického podílu id. 942/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 385 a na venkovních úpravách na parcele č. 385 v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 663/R/030907Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství, Městského úřadu Moravská Třebová.V Moravské Třebové dne 06. září 2007, vyvěšeno dne 07. září 2007, lhůta dle zákona do 24. září 2007

Vytvořeno 6.9.2007 11:46:28 | přečteno 440x | ernest