Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost: Dům č.p. 621, č.o. 44 na stavebním pozemku parc.č. 463 o výměře 120 m2, kultura zastavěná plocha včetně pozemku, pozemku parc.č. 464/1 o výměře 337 m2, kultura zahrada a pozemku parc.č. 465/8 o výměře 41 m2, kultura ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Komenského a to formou veřejného výběrového řízení. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 564/R/020707. Podrobnosti k veřejnému výběrovému řízení budou zveřejněny po stanovení termínu jeho konání. Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti: Bytovou jednotku č. 837/2 o vel. 1+1, II. kategorie v domě č.p. 837 stojícím na stavebním pozemku parc.č. 2251, na ul. Olomoucké č.o. 42 v obci a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí včetně spoluvlastnického podílu id. 2114/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 2251 a na vedlejších stavbách a venkovních úpravách na této stavební parcele v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká a to formou veřejného výběrového řízení. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 561/R/020707Bytovou jednotku č. 837/3 o vel. 2+1, II. kategorie v domě č.p. 837 stojícím na stavebním pozemku parc.č. 2251, na ul. Olomoucké č.o. 42 v obci a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí včetně spoluvlastnického podílu id. 2869/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 2251 a na vedlejších stavbách a venkovních úpravách na této stavební parcele v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká a to formou veřejného výběrového řízení. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 562/R/020707Bytovou jednotku č. 837/4 o vel. 1+1, II. kategorie v domě č.p. 837 stojícím na stavebním pozemku parc.č. 2251, na ul. Olomoucké č.o. 42 v obci a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí včetně spoluvlastnického podílu id. 2167/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 2251 a na vedlejších stavbách a venkovních úpravách na této stavební parcele v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká a to formou veřejného výběrového řízení. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 563/R/020707Podrobnosti k veřejnému výběrovému řízení budou zveřejněny po stanovení termínu jeho konání. Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství V Moravské Třebové dne 09. července 2007Vyvěšeno dne 10. července 2007Lhůta dle zákona do 25. července 2007Sejmuto : Zpracovala: Jana Fabianová

Vytvořeno 9.7.2007 10:13:45 | přečteno 380x | ernest