Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová bezúplatně převést nemovitost: Pozemek parc.č. 303/8 o výměře 26 m2, kultura ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Brněnská. Záměr bezúplatného převodu byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 384/R/020407.Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. V Moravské Třebové dne 05. dubna 2007. Vyvěšeno dne 10. dubna 2007. Lhůta dle zákona do 25. dubna 2007.

Vytvořeno 4.4.2007 17:37:17 | přečteno 274x | ernest