Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:

  • Podíl ideálních 1549/10000 stavební parcely č. 2800 z celkové výměry 173 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí na ul. Dr. Janského v obci a katastrálním území Moravská Třebová.
  • Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.3013/R/050310
  • Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
  • Podíl ideálních 1754/10000 stavební parcely č. 1477 z celkové výměry 579 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí na ul. Tovární v obci a katastrálním území Moravská Třebová.
  • Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.3014/R/050310
  • Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová, DiS.,vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová

  • V Moravské Třebové dne 09. března 2010
  • Vyvěšeno dne 10. března 2010
  • Lhůta dle zákona do 25. března 2010
Vytvořeno 10.3.2010 9:36:03 | přečteno 391x | ernest