Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová převést nemovitosti:

  • Pozemek st. 344 o výměře 53 m2, kultura zastavěná plocha a st. 345 o výměře 16 m2, kultura zastavěná plocha vše v obci a katastrálním území Dlouhá Loučka.

Záměr převodu byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2916/R/180110

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Část pozemku parc.č. 3635/3 o celkové výměře 332 m2, (jedná se cca o 150 m2), kultura zahrada v obci a kat. území Moravská Třebová, část Sušice.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2915/R/180110

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Pozemek parc.č. 3795/2 o výměře 1 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci a kat. území Moravská Třebová, část Sušice.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2914/R/180110

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová, DiS.,
vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství,
Městského úřadu Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 20. ledna 2010

Vyvěšeno dne 21. ledna 2010

Lhůta dle zákona do 05. února 2010

Vytvořeno 20.1.2010 13:22:50 | přečteno 358x | ernest