Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:

  • Bytovou jednotku č. 374/7 o velikosti 1+1 v bytovém domě č.p. 374 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Tovární na stavební parcele č. 1477 včetně spoluvlastnického podílu id. 771/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 1477 a na venkovních úpravách na parcele č. 1477 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Tovární.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2739/R/091109 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Část pozemku parc.č. 3635/3 o celkové výměře 332 m2, (jedná se cca o 172 m2), kultura zahrada v obci a kat. území Moravská Třebová, část Sušice.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2737/R/091109 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Část pozemku parc.č. 3110/1 o celkové výměře 445 m2 (jedná se cca o 2 m2), kultura ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2738/R/091109 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

V Moravské Třebové dne 12. listopadu 2009

Vyvěšeno dne 13. listopadu 2009

Lhůta dle zákona do 30. listopadu 2009

Vytvořeno 13.11.2009 9:08:32 | přečteno 382x | ernest