Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:

  • Část pozemku parc.č. 665/2, (jedná se cca o 15 m2), kultura ostatní plocha o celkové výměře 176 m2 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2533/R/310809. Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Část pozemku parc.č. 2771/1, (jedná se cca o 800 m2), kultura orná půda o celkové výměře 98.778 m2 na ul. Dr. Loubala v obci a kat. území Moravská Třebová za účelem výstavby rodinného domu v souladu s urbanistickou studií Jihozápad.

Pozemek bude prodán formou veřejného výběrového řízení. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2532/R/310809. Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Pozemek parc.č. 420/16, kultura zastavěná plocha o celkové výměře 4 m2 na ul. Brněnská v obci a kat. území Moravská Třebová.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2535/R/310809 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Pozemek parc.č. 748/5, (jedná se cca o 40 m2), kultura ostatní plocha o celkové výměře 169 m2 na ul. Josefské v obci a kat. území Moravská Třebová za účelem vybudování dvojgaráže.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2534/R/310809 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Část pozemku parc.č. 1898/3, (cca 50 m2), kultura ostatní plocha o celkové výměře 658 m2 na ul. Jevíčské v obci a kat. území Moravská Třebová.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2536/R/310809 Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová, DiS.,
vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství,
Městského úřadu Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 02. září 2009

Vyvěšeno dne 02. září 2009

Lhůta dle zákona do 18. září 2009

Sejmuto :

Zpracovala: Jana Fabianová

Vytvořeno 2.9.2009 13:12:16 | přečteno 334x | ernest