Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:

  • Pozemek parc.č. 1735/1, kultura ostatní plocha o celkové výměře 342 m2 na ul. Nové sady v obci a kat. území Moravská Třebová.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2458/R/200709

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  • Pozemek parc.č. 1745/49, kultura ostatní plocha o celkové výměře 8 m2 a pozemku parc.č. 1745/50 o výměře 112 m2, kultura ostatní plocha vše na ul. Dvorní v obci a kat. území Moravská Třebová.

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2459/R/200709

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová, DiS.,
vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství,
Městského úřadu Moravská Třebová.

  • V Moravské Třebové dne 22. července 2009
  • Vyvěšeno dne 23. července 2009
  • Lhůta dle zákona do 07. srpna 2009
Vytvořeno 22.7.2009 15:41:11 | přečteno 356x | ernest