Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost:

Pozemek 722/4, kultura zahrada o celkové výměře 351 m2 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, pozemek bude zatížen věcným břemenem práva průchodu a průjezdu pro vlastníka sousední nemovitosti – pozemku parc.č. 722/5 v obci Moravská Třebová a katastním území Boršov u Moravské Třebové

Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.2402/R/290609

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová, DiS.,
vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství,
Městského úřadu Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 01. července 2009

Vyvěšeno dne 02. července 2009

Lhůta dle zákona do 17. července 2009

Sejmuto :

Zpracovala: Jana Fabianová

Vytvořeno 2.7.2009 8:45:30 | přečteno 421x | ernest