Oznámení Městského úřadu

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová bezúplatně převést nemovitosti:

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová bezúplatně převést nemovitosti:

  • Pozemek parc.č. 278/9 o výměře 219 m2, kultura ostatní plocha
  • Pozemek parc.č. 278/10 o výměře 184 m2, kultura ostatní plocha
  • Pozemek parc.č. 278/12 o výměře 1 m2, kultura ostatní plocha
  • Pozemek parc.č. 278/13 o výměře 9 m2, kultura ostatní plocha
  • Pozemek parc.č. 288/3 o výměře 8 m2, kultura ostatní plocha

vše v obci a kat. území Moravská Třebová z vlastnictví města Moravská Třebová do vlastnictví Pardubického kraje

Záměr převodu byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č.1406/R/210708

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Viera Mazalová,DiS, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství, Městského úřadu Moravská Třebová

  • V Moravské Třebové dne 04. srpna 2008
  • Vyvěšeno dne 06. srpna 2008
  • Lhůta dle zákona do 21. srpna 2008
Vytvořeno 5.8.2008 10:12:32 | přečteno 342x | ernest