Oznámení o zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

univerzita_4.JPG

V pondělí 19. září se od 15:00 koná zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová. Jednání proběhne v zasedací místnosti městského úřadu na Olomoucké ulici.

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Přijetí úvěru na financování investiční akce odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV
5. Poskytnutí investiční dotace TJ Sokol Boršov na pořízení sekačky na trávu
6. Podněty a připomínky občanů
7. Různé, diskuze

Vytvořeno 12.9.2011 15:14:49 | přečteno 364x | ernest