Oznámení o zasedání zastupitelstva města

univerzita_3.JPG

V pondělí 15. srpna se od 15:00 koná zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová. Jednání proběhne v zasedací místnosti městského úřadu na Olomoucké ulici.

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Podněty a připomínky občanů
5. Prezentace elektronických výběrových řízení a elektronických aukcí
6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
• bezúplatný převod infrastrukturního majetku
• řešení nedobytných pohledávek města
• věcné břemeno kolem budovy města v areálu Nemocnice
• doporučení kontrolního výboru zastupitelstva měs­ta

7. Zápis kontrolního výboru zastupitelstva města
8. Zápis finančního výboru zastupitelstva města
9. Rozbor hospodaření města k 30.06.2011, rozpočtové úpravy
10. Smlouva o poskytnutí investiční dotace Aeroklubu Moravská Třebová
11. Finanční příspěvky, 2. kolo
12. Žádost o finanční příspěvek na provoz Terénního informačního centra v Pekle
13. Smlouva s Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska o poskytnutí členského příspěvku v roce 2011
14. Smlouva s Nadačním fondem pro chrámové varhany o poskytnutí finančního příspěvku
15. Poskytnutí stipendií studentům vysokých škol
16. Poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení Bytovému družstvu Západní 33+35
17. Vyhláška města č. 3/2011, kterou se zrušuje vyhláška – tržní řád z roku 1992
18. Prodeje pozemků:
• podílu stavebních parcel č. 1115, 1116 a 1117, ul. Sluneční
• podílu stavební parcely č. 1171, ul. Sluneční
• podílu stavebních parcel č. 1113, 1114, ul. Tyršova
• parcely č. 2529/2, ul. Garážní
• parcely č. 1144/1, ul. Bezručova
• parcely č. 2365/6, ul. Na Stráni

19. Prodej bytové jednotky č. 221/1 v domě v části obce Boršov č. p. 221
20. Bezúplatné nabytí nemovitostí budovy č. p. 1337, ul. Nová č. o. 19 a pozemků z vlastnictví Pardubického kraje
21. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 511/1, 3688/1, 678/1, 835/3, Boršov
22. Dodatek Smlouvy o dotaci na projekt „Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – 1.etapa“
23. Měsíční zpráva z realizace projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“
24. Informace o výsledcích výběrových řízení města
25. Různé, diskuze

Vytvořeno 8.8.2011 12:38:18 | přečteno 628x | ernest