Oznámení volného pracovního místa

Volné pracovní místo je v organizační složce města na pozici pracovník Centra volného času (včetně výkonu terénní sociální práce) na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou.

Místo výkonu práce: Město Moravská Třebová

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • bezúhonnost.

Požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, obojí se sociálním zaměřením,
 • základní znalosti práce s PC,
 • komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost,
 • předpoklady pro jednání s občany v tíživých sociálních situacích.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu,
 • telefonní kontakt,
 • informaci o splnění výše uvedených požadavků,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti, vztahující se k nabízené práci,
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti, případně výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců,
 • kopii nejvyššího dosaženého vzdělání.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • pedagogický dozor v rámci zajištění provozu Centra volného času – 0,5 pracovního úvazku,
 • výkon práce terénního sociálního pracovníka – 0,5 pracovního úvazku.

Další informace:

 • práce je zařazena do 8. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • předpokládaný nástup od 1.9.2008, případně dle dohody,
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou),
 • po ukončení výběru budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny,
 • bližší informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek, telefon 461353127.

Písemnou přihlášku v obálce označené „Neotvírat – výběrové řízení “ zašlete:

 • poštou do 11.8.2008 na adresu:

Městský úřad, Helena Brziaková, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

 • nebo předejte do 11.8.2008 do 1700 h na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2.
Vytvořeno 23.7.2008 9:43:21 | přečteno 775x | ernest