Oznámení volného pracovního místa

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová oznamuje volné místo úředníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úsek sociálně právní ochrany dětí na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou

 • Místo výkonu práce: Městský úřad Moravská Třebová

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Požadavky:

 • minimálně vyšší odborné vzdělání sociálního směru

  (případně splnění podmínek uvedených v § 110 zákona č. 108/2006 Sb.)

 • základní znalosti zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže,
 • dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),
 • orientace v oblasti veřejné správy,
 • komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost,
 • řidičský průkaz skupiny B, zkušenosti v řízení,
 • základní jazykové znalosti (angličtina, němčina),
 • praxe v oboru výhodou,
 • praxe v jednání s občany výhodou,
 • zvláštní odborná způsobilost při sociálně-právní ochraně dětí výhodou.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • telefonní kontakt,
 • informaci o splnění výše uvedených požadavků,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti,
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (ve smyslu trestní bezúhonnosti),
 • kopii nejvyššího dosaženého vzdělání (v případě ukončení studia a získání akademického titulu připojte kopii diplomu a vysvědčení o státní zkoušce),
 • Pozn. Vybraný uchazeč před nástupem do pracovního poměru předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Charakteristika vykonávané činnosti zejména:

 • výkon státní správy a samosprávy na úseku sociálně právní ochrany dětí.

Další informace:

 • práce je zařazena do 9. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • základní plat v rozpětí: 14.220 – 21.390,– Kč,
 • nástup od 1.10.2009, případně dle dohody,
 • pracovní poměr na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou,
 • bližší informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek, telefon 461353127.
 • Písemnou přihlášku v obálce označené „Neotvírat – personální výběrové řízení – úředník odboru sociálních věcí a zdravotnictví “ zašlete:
 • poštou do 17.7.2009 (rozhodující je podací razítko na poště) na adresu:
 • Městský úřad, Helena Brziaková, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová
 • nebo předejte do 17.7.2009 do 14 00 h na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2.
Vytvořeno 2.7.2009 10:26:24 | přečteno 463x | ernest