Pálení nedovoleného materiálu v domácích kamnech

V našem městě je bohužel stále několik domácností, ve kterých si vlastní pohodu tepla vytváří bezohledně na úkor okolí. Jedná se o ty případy, kdy se v domácích kamnech, kotlích nebo krbech spalují přímo zakázané materiály.

Mezi ty patří všechny látky, které nejsou v technických parametrech daného spalovacího zařízení. Z těch nejčastějších je to veškerý plast (setkala jsem se i s mylným tvrzením, že běžný sáček není plast), papír (potištěné letáky, krabice…), hadry, ale i dřevěné zbytky s nátěry nebo dokonce čerstvé nevysušené dřevo z lesa a ze zahrady. Tento, ale také další z materiálů, který je pro spalování v domácích zařízeních zakázán, vlivem nedokonalého spalování způsobí tvorbu silně obtěžujícího dýmu. Navíc nadměrně zanese spalinové cesty, což ještě více zhorší postupný rozptyl dýmu a tedy znásobí jeho nepříjemné vnímání okolím. Dokonalejšího spalování v domácích zařízeních nikdy není možné dosáhnout tak, jak je tomu ve specializovaných spalovnách odpadu, kde je teplota spalování více než 1000°C navíc několikastupňové čištění plynů. Tedy v případě zjištění, že někdo z vašeho okolí spaluje nedovolený materiál, doporučujeme bez prodlení zavolat hlídku Městské policie na čísle 461312436 nebo 604611973, která v rámci zákonných možností sepíše stav věci a protokol předá na MěÚ M.Třebová. V případě porušení zákona o ovzduší pak provozovatel spalovacího zařízení může dostat pokutu až do výše 150.000Kč. Veronika Cápalová, odbor životního prostředí – ochrana ovzduší

Vytvořeno 6.10.2008 9:32:40 | přečteno 618x | ernest