Památková rezervace obnoví pravidla regenerace

Zámecká.JPG

Návrh zadání nového regulačního plánu Městské památkové rezervace Moravská Třebová (MPR) schválili v pondělí 7. 9. 2015 zastupitelé. V památkové rezervaci platí po desetiletí - a nadále platit budou - přísná pravidla pro stavby a jejich rekonstrukce.

V diskusi k návrhu některých bodů regulačního plánu zazněly na zářijovém zasedání výboru pro strategický rozvoj města, který dokument ke schválení zastupitelům doporučil, následující návrhy a podněty:

  • přehodnotit zákaz používání plastových oken při rekonstrukci objektů v MPR
  • nutnost stanovit kdo bude posuzovat barevnost průčelí budov v MPR
  • návrh vrátit do původního stavu dlažbu – zejména na zámeckém náměstí
  • zřídit pozici městského architekta – formou služby

Tyto připomínky navrhlo zastupitelstvo města zapracovat do budoucího regulačního plánu. Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, dále jen "pořizovatel“, na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 01. 12. 2014 zpracoval v souladu s § 64 odst. 2 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou Václavem Mačátem, návrh zadání RP MPR a oznámil vystavení návrhu zadání. Pořizovatel zaslal návrh zadání dotčeným orgánům a obci, pro kterou regulační plán pořizuje, a upozornil veřejnost a dotčené orgány, že mohou uplatnit požadavky k návrhu zadání.

Vytvořeno 7.9.2015 20:06:44 | přečteno 451x | ernest