Pardubičtí zastupitelé schválili koncepci zdravotnictví

Střednědobou koncepci zdravotnictví schválili zastupitelé ve čtvrtek 18. února. Určí směr zdravotnictví v Pardubickém kraji.

Výjimečný dokument se stává vzorem pro ostatní kraje v České republice jak z hlediska zlepšení zdravotní péče, tak z hlediska financování zdravotnictví.

„Prioritou je bezpečnost pacientů a kvalita poskytované zdravotní péče. V první etapě vznikne institut krajských odborníků, bude vytvořeno jednotné organizační schéma nemocnic. Přínosem pro ekonomiku nemocnic bude centrální nákup léků, zdravotnického materiálu a modernizace v oblasti IT,“ říká radní zodpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová. Samostatný projekt se zaměří na plán investic v krajských zdravotnických zařízeních. Střednědobá koncepce klade důraz na stabilizaci personálu a dostatečné přístrojové vybavení.

„Jde nám o zvyšování kvality a péče v Pardubickém kraji. Kraj se musí chovat jako dobrý hospodář. Z rozborů vyplývá, že všech pět nemocnic musí spolupracovat, nikoliv si navzájem konkurovat,“ dodává radní Tauberová. Přínosem pro pacienty budou smluvní vazby mezi krajskou nemocnicí v Pardubicích a královéhradeckou Fakultní nemocnicí v oblasti superspecializované péče. Výjimečná je podle recenzenta koncepce profesora Štěpána Svačiny z Městské fakultní nemocnice v Praze možnost spolupráce s Univerzitou Pardubice: „To by při dobře vedené personální politice v kraji mohlo dovést nemocnici až na úroveň některých pražských fakultních nemocnic či sousední hradecké.“

V zájmu zajištění kvalitnější akutní péče ve svitavském okrese považuje spolupráci nemocnic ve Svitavách a v Litomyšli za nezbytný krok předseda zdravotnického výboru Zastupitelstva Pardubického kraje Radomír Lána. Členka výboru pro zdravotnictví, lékařka Věra Rybová upozorňuje na nutnost racionálně koordinovat odbornou i ekonomickou činnost zdravotnických zařízení: „Koncepci nevnímám jako neměnný dokument, je to startovní pole pro další odbornou diskuzi. Nečekám od ní okamžité oživení hospodaření nemocnic, potěšilo by mne, kdyby nastartovala jejich koordinaci a tím ekonomizaci provozů.“

Materiály pro zpracování koncepce byly velmi dobře připravené a z manažerského hlediska profesora Svačinu překvapilo, jak zodpovědně se ti, kdo řídili tým dokázali vyrovnat s tolika připomínkami. Osobně profesor Štěpán Svačina podporuje centralizaci laboratorních oborů jako je biochemie, mikrobiologie i patologie. „Předpokládám, že do deseti let budou muset centralizovat tyto obory i ostatní kraje, protože to pro ně bude z ekonomického i odborného hlediska nutnost.“

Návrh koncepce zdravotnictví včetně zapracování připomínek zadal Pardubický kraj odborné firmě Stapro. Příprava strategického dokumentu trvala téměř rok.

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje

Vytvořeno 19.2.2010 9:40:41 | přečteno 368x | ernest