Parkovací karty a známky města 2010

Občanské informační centrum bude od 1. ledna 2010 vydávat nové parkovací karty a zámky na rok 2010. Jedná se o nový vizuální vzhled parkovacích karet a o rozšíření služeb pro občany města v podobě parkovacích známek.

„Cílem této změny bylo inovovat parkovací karty města, zavést nalepovací parkovací známku a podpořit propagaci města,“ uvedla pracovnice odboru majetku města Eva Musilová. Zeleno bílou podobu karet, tak vystřídá pohled na moravskotřebovské náměstí.

„Parkovací karta nebo parkovací známka opravňuje k parkování na místě vyhrazeném a označeném příslušnou dopravní značkou ode dne vydání parkovací karty nebo parkovací známky po dobu jejich platnosti (kalendářní pololetí, kalendářní rok), nejsou přenosné na více vozidel a nezakládají nárok na parkovací místo,“ řekl vedoucí odboru dopravy Petr Václavík a dodal: „Parkovací karta musí být po celou dobu parkování vozidla umístěna na přístrojové desce vozidla zvenku viditelná a čitelná. Parkovací známka musí být nalepena na přístrojové desce vozidla zvenku viditelná a čitelná.“

Cena pro občany s trvalým pobytem v historickém centru města a pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající se sídlem nebo provozovnou v historickém centru města je na půl rok pět set a na rok osm set korun. Za parkování prostřednictvím parkovacích automatů pro zámecké parkoviště zaplatí návštěvníci města pět korun za každou započatou hodinu. Pro území historického centra města je to pět korun za první započatou hodinu a deset korun za každou další započatou.

„Na parkovací kartě a parkovací známce pro občany s trvalým pobytem v historickém centru města a pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající se sídlem nebo provozovnou v historickém centru města bude vyznačena registrační značka motorového vozidla,“ sdělil Petr Václavík.

Historické centrum města je vyhrazeno ulicemi Čs. armády, Zámecká, Krátká, Poštovní, Ztracená, Cechovní, Tichá, Marxova, Pivovarská, Hvězdní, Cihlářova, Farní, Stará, Bránská, náměstí T.G.Masaryka, Kostelní náměstí a Zámecké náměstí. Dále je parkování zpoplatněno na ulici Jevíčské na zámeckém parkovišti. Historické centrum města a zámecké parkoviště jsou území, na kterých je mj. zakázáno stání motorových vozidel kromě míst vyhrazených a označených příslušnými dopravními značkami, na nichž lze parkovat na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.

„Novým nařízením Rady Města Moravská Třebová došlo k prodloužení časového úseku pro zpoplatněné parkování. Parkování na místech označených dopravní značkou „Parkoviště s parkovacím automatem“ je ve dnech pondělí až sobota od 7:00 hod. do 19:00 hod. možné pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, zaplacenou městu Moravská Třebová,“ informoval Václavík.

Sjednaná cena za parkování jiného než dvoukolového motorového vozidla je uhrazena zakoupením parkovacího lístku v parkovacím automatu na příslušnou dobu stání, a to před příjezdem na parkoviště nebo ihned po zaparkování.

„Doklad o zaplacení parkovného musí být po celou dobu parkování vozidla umístěn na přístrojové desce vozidla zvenku viditelný a čitelný. Pokud není možno takto doklad umístit, je řidič povinen tento doklad mít u sebe a předložit jej na požádání strážníkovi městské policie nebo příslušníku Policie ČR,“ řekl velitel městské policie Karel Bláha .

Od povinnosti uhradit sjednanou cenu za užívání placeného parkoviště jsou osvobozeni např. uživatelé motorových vozidel přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou nebo osobou sluchově postiženou. Dále uživatelé vozidel Integrovaného záchranného systému nebo uživatelé vozidel Policie ČR, vojenské policie a městské policie při služebním výkonu atd.. Občané starší 65 let, počínaje rokem, ve kterém dovrší 65 let, mají na pořízení parkovací karty nebo parkovací známky 50 % slevu. K vydání karty a známky musí žadatel s trvalým pobytem v historickém centru města k předložit občanský průkaz, technický průkaz silničního motorového vozidla, případně nájemní smlouvu na vozidlo.

Žadatel jako právnická nebo fyzická osoba podnikající se sídlem nebo provozovnou v historickém centru města k vydání potřebují výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze živnostenského rejstříku, případně nájemní smlouvu na provozovnu v centru města, technický průkaz silničního motorového vozidla nebo nájemní smlouvu na vozidlo. Kartu nebo známku si mohou pořídit i ostatní občané, bydlící resp. podnikající jinde než v centru města. Cena parkovací karty nebo známky je pro ně na pololetí tisíc a za rok 1600 korun.

Vytvořeno 29.12.2009 9:01:45 | přečteno 571x | ernest