Peníze na výměnu kotlů poputují i k nám

kotel

Rada Pardubického kraje schválila výsledky 2. výzvy kotlíkových dotací v Pardubickém kraji. V ORP Moravská Třebová dosáhlo na dotaci ve druhé výzvě 42 domácností, z toho devět přímo z Moravské Třebové.


Z celkového počtu 930 přijatých žádostí nebyly čtyři hodnoceny kvůli stažení žadatelem. Rada kraje rozhodla o 924 žádostech: vydala souhlas k poskytnutí kotlíkových dotací celkem 703 žádostem, s těmito žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, nevyhověla 8 žádostem z důvodu nesplnění podmínek výzvy, nevyhověla 213 žádostem z důvodu vyčerpání prostředků. Tyto žádosti byly zařazeny do zásobníku. V případě uvolnění prostředků (např. neuzavření smlouvy, odstoupení od již uzavřené smlouvy, vyúčtování v nižším objemu prostředků než je požadováno v žádosti, odvody za porušení rozpočtové kázně apod.) budou uspokojováni žadatelé dle pořadí v zásobníku. Uvolněné prostředky budou navrženy k poskytnutí dalšímu žadateli v zásobníku vždy, jakmile bude k dispozici částka, která se rovná požadovaným prostředkům žadatele v pořadí. Žadatel bude nejprve dotázán, zda jeho zájem o kotlíkovou dotaci trvá. V případě potvrzení zájmu o dotaci ze strany žadatele budou na jednání RPk předloženy podklady s návrhem na schválení dotace a následně uzavřena smlouva mezi Pk a tímto žadatelem.


Vytvořeno 21.2.2017 11:48:28 | přečteno 358x | dagmar.zouharova