Pet lahve prosíme sešlápnout…

MESOHpanel

31 dní do zahájení ostrého systému MESOH - odpočítáváme. Stále platí, že veškeré potřebné informace naleznete na tomto webu v odkazu Město-Nový systém sběru odpadů!

Milí odpad třídící i netřídící občané, blíží se čas do zahájení ostrého provozu MESOH – Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství. Celý systém je nastaven tak, aby při jeho plném využití došlo k maximální možné úspoře finančních prostředků, nejen města, ale i jednotlivých poplatníků. Vše o systému na https://www.moravskatrebova.cz/cs/mesto/novy-system-sberu-odpadu/

V jednom z posledních vstupů před startem si vám dovolíme přiblížit jeden z velkých vlivů na chod celého systému…

…víte, že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo naopak nešlapání obalů představuje statisícové náklady? Jak je to možné?

Je řada způsobů sběru plastu - sběr prostřednictvím veřejných kontejnerů, sběr do soukromých popelnic přímo od domu nebo pytlový sběr. My použijeme pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip platí pro všechny typy sběrů stejně.

Náklady na nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle nebo nádoby o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správně nastaven). Příspěvek od autorizované obalové společnosti činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných plastových obalů. Další a zároveň poslední informací potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita pytle/nádoby.  Do 120 litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET lahví nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.

Hmotnost

Příjmy

Náklady

Zisk / Ztráta

1,2 kg nepošlapaných PET

1,2 * 5 = 6 Kč

12 Kč

6 – 12 =  Ztráta  – 6 Kč

3,5 kg pošlapaných PET

3,5 * 5 = 17,5 Kč

12 Kč

17,5 – 12 =  Zisk  + 5,5 Kč


Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou -6 Kč na pytli/nádobě nebo se ziskem + 5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží jen na tom, zda se šlapou nebo nešlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další obaly.

Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce, která ročně předá k recyklaci 40 tun plastů, tak se pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se tyto peníze musí vzít z rozpočtu obce/města nebo kvůli tomu podražit na poplatku za odpady, je to naprosto zbytečné a jde o doslova do vzduchu vyhozené peníze. I z důvodů výše uvedených je 5 pytlů na osobu za rok zdarma, a další si občané doplácejí, to proto, aby se s pytli neplýtvalo v podobě obsahu nepošlapaných PET lahví. Popeláři při sběru evidují i poloprázdné pytle a nepošlapané PET, a to už se v případě načtení této poznámky krátí EKO body o 50 %.

Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku města

Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s. r. o.


Vytvořeno 12.6.2017 11:04:47 - aktualizováno 14.6.2017 12:53:27 | přečteno 492x | dagmar.zouharova