Piaristické kolegium útočí na první cenu

Odbor investičního a regionálního rozvoje v Moravské Třebové se opět přihlásil do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městské památkové rezervace (MPR) a městské památkové zóny za rok 2007.

Tato soutěž se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. „V loňském roce jsme získali druhé místo v Pardubickém kraji za zrestaurovaný renesanční portál z roku 1492, který se nachází za jižní branou zámku. V letošním roce jsme zvolili jinou taktiku a přihlásili kulturní památku mnohem větší velikosti, a to Piaristické kolegium. Je pro nás velkou výzvou obsadit první místo. Znamenalo by to velký úspěch, ale i možnost získat výhru až 1 mil. Kč,“ říká Eva Štěpařová z odboru investičního a regionálního rozvoje. Budova byla postavena pro řád piaristů, který měl v Moravské Třebové zřídit gymnázium. O zřízení „latinské školy“ usiloval zámožný moravskotřebovský měšťan, obchodník se suknem a primátor Josef Georg Zecha. Za jeho života se školu otevřít nepodařilo. Zecha zemřel roku 1762. Z odkazu měšťana Josefa Georga Zechy bylo v letech 1769–1773 při olomoucké silnici postaveno piaristické kolegium. Nová naděje na zřízení gymnázia se objevila koncem 90. let. Stavba začala v roce 1805 a v následujícím roce 1806 byla dokončena. Jednopatrová budova členěná pilastrovým řádem byla zvětšená na symetrickou čtyřkřídlovou dispozici a opatřena ve vstupní části převýšenou věží. Existence gymnázia jako instituce byla ohrožena na přelomu 20. a 30. let, město však další existenci gymnázia uhájilo. Budova utrpěla velké škody při požáru města v dubnu roku 1840.

V roce 1874 bylo gymnázium zestátněno, roku 1882 změněno na vyšší gymnázium. V průběhu dalšího vývoje kapacita dosavadní budovy přestala stačit a v roce 1924 se proto gymnázium přestěhovalo do dosavadní budovy chlapecké školy a chlapecká národní i měšťanská škola začala využívat dosavadní budovu gymnázia.

Dřívějšímu renesančnímu vzhledu ještě více uškodily pozdější méně citlivé úpravy. „V létech 2001–2002 prodělala zanedbaná budova svou novou ‚renesanci‘ – rozsáhlou obnovu s ohledem na její historický a památkový charakter a stala se sídlem státní správy Městského úřadu. Díky systematické péči, které město Moravská Třebová Městské památkové rezervaci věnuje se také objektu Piaristického kolegia navrátil vzhled dle dochovaných historických dokumentů,“ sděluje Štěpařová. Snad jen úplnou třešničkou na pomyslném dortu by byla výměna ne zcela vhodné stávající střešní krytiny z eloxovaného hliníku, která není až tak v souladu s naší Městskou památkovou rezervací.V le­tošním roce byla opravena střecha věže.

Vytvořeno 24.2.2008 11:07:22 | přečteno 404x | ernest