Platba nájemného a pachtovného

oic
Ve snaze o zjednodušení procesu plateb nájemného a pachtovného přesouváme jejich úhradu do Občanského informačního centra v ulici Olomoucká. Výhodou pro veřejnost je bezbariérový přístup, možnost platby kartou a dostupnost ostatních služeb.
Platby lze provést také bezhotovostně převodem na účet města 19-1283386349/0800 nebo 19-1929591/0100. Při platbě na účet použijte variabilní symbol, který je uveden ve smlouvě. Pokud není variabilní symbol ve smlouvě uveden (starší smlouvy), jako var. symbol lze uvést číslo smlouvy. Do popisu (poznámky) je vždy nutné uvést číslo smlouvy a jméno nájemce/pachtýře.
Nadále již nebudou nájemcům a pachtýřům zasílány složenky. Nájemné a pachtovné je splatné vždy k 31. březnu příslušného kalendářního roku.
Veronika Škrancová, odbor majetku a komunálního hospodářství
Vytvořeno 18.4.2019 13:33:56 | přečteno 310x | v.dokoupil