Platby nájemného a pachtovného

IMG 2220

Ve snaze o zjednodušení procesu plateb nájemného a pachtovného za užívání pozemků ve vlastnictví města byla přesunuta jejich úhrada do Občanského informačního centra Městského úřadu Moravská Třebová, ul. Olomoucká. Využít lze také možnost bezhotovostní platby bankovním převodem na účet města.

Výhodou OIC pro veřejnost je bezbariérový přístup, možnost platby kartou a dostupnost ostatních služeb. Využít lze také možnost bezhotovostní platby bankovním převodem na účet: 19-1283386349/0800, nebo 19-1929591/0100. Při platbě na účet použijte variabilní symbol, který je uveden ve smlouvě. Pokud není variabilní symbol ve smlouvě uveden (starší smlouvy), jako variabilní symbol lze uvést číslo smlouvy. Do poznámky je vždy nutné uvést jméno a příjmení nájemce/pachtýře a číslo smlouvy. Nadále již nebudou nájemcům a pachtýřům zasílány složenky. Nájemné/pachtovné musí být uhrazeno vždy do 31. března příslušného kalendářního roku.
Veronika Škrancová, odbor investic a správy majetku
Vytvořeno 19.2.2021 9:50:44 | přečteno 154x | v.dokoupil