Pomáháme se sociálním začleňováním znevýhodněných osob

romove

Díky dlouhodobé spolupráci s Agenturou sociálního začleňování probíhá od 1. července 2020 do 31. 10. 2022 reálná a účinná pomoc osobám v Moravské Třebové, které jsou reálně ohroženy sociálním vyloučením, ztrátou zaměstnání, rasovou a národnostní diskriminací.


Projekt s názvem Podpora sociálního začleňování v Moravské Třebové navazuje na Strategický plán sociálního začleňování města a je financován z 85 % z EU, z 10 % ze státního rozpočtu a z 5 % z rozpočtu města. V rámci projektu město pomohlo s vybudováním komunitní klubovny pro integraci romské menšiny i ostatních ohrožených skupin osob. Realizace projektu probíhá současně s dalšími projekty zaměřenými na sociální začleňování osob z cílové skupiny na území města Moravská Třebová:

Komunitní klubovna

„Klubovna je v provozu od 1. července a Romové i další osoby ohrožené sociálním vyloučením zde mají možnost a prostředky k trávení volného času v bezpečném prostředí a v prostředí své komunity. Vedlejším cílem je také omezení konfliktních situací s ostatními obyvateli v okolí. Postupně se naučí samostatnému obhajování svých zájmů a tím se osvobodí od závislosti na sociálních dávkách a pomoci zvenčí. V rámci klubovny budou realizovány otevřené komunitní akce a další aktivity např. pracovní činnosti na pomoc zvelebování města, sportovní akce, doučování dětí a dospívajících před maturitou, které bude propojeno s kariérním a finančním poradenstvím (i pro dospělé), workshopy s cílem posílení kompetencí cílové skupiny, které budou zaměřeny např. na motivaci, nenásilná řešení konfliktů, řešení zadluženosti, zdravý životní styl a správné stravování a hospodaření s potravinami, správné hospodaření s penězi a tvorbu rozpočtu domácnosti, práva a povinnosti, pracovní pohovory a správnou prezentaci apod. Dvě pozice komunitních pracovníků jsou obsazeny také zástupci cílové skupiny a třetí zástupcem majority. Ten bude také sloužit jako prostředník v komunikaci mezi romskou komunitou a majoritní společností. Jeho úkolem bude odbourání bariér mezi Romy a širší komunitou, poukázání na jejich společné cíle,“ vysvětluje pracovník sociálního začleňování Jiří Vokál.

V rámci projektu vzniknou také dvě pozice Domovník - preventista. Osoby na těchto pozicích budou rovněž zaměstnány z řad cílové skupiny projektu. Klíčová aktivita bude spočívat prakticky v každodenní práci domovníků - preventistů, kteří budou sloužit jako prostředníci mezi nájemníky bytů a městem, jakožto jejich vlastníkem.

Hledáme řešení v Moravské Třebové

Realizátorem pomoci je Květná zahrada, z.ú., jejichž cílem je nabídnout 90 lidem z ohrožené skupiny poradenství, které jim pomůže v orientaci na pracovním trhu. „Až čtyřicet by jich mohlo být zaměstnáno na tréninkových místech. To je největší bonus. Na sebe navazujeme zaměstnavatele ve městě, kteří si lidi vezmou jako své zaměstnance. My s nimi uzavřeme dohodu o vytvoření tréninkového pracovního místa a můžeme až půl roku člověka na místě finančně podporovat,“ vysvětlil Ferdinand Raditsch z Květné zahrady.

Rodina spolu

Charita Moravská Třebová v rámci projektu Rodina spolu pomáhá zprostředkovat osobám z cílové skupiny zapojení do běžného života ve společnosti, a v rámci dluhové poradny aktivně řeší poradenskou pomoc lidem v situacích, kdy se dostanou z jakýchkoliv důvodů do finančních potíží. V průběhu letošního roku charita v blízkosti autobusového nádraží založila také komunitní zahradu. „Uživatelé zde pěstují nejen zeleninu, ale i sousedské vztahy. V rámci Pardubického kraje se jedná o zcela ojedinělý projekt, který je výsledkem společného vstupu města Moravská Třebová a Agentury pro sociální začleňování do takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Rodiny bydlí často v bytech nebo azylových domech ve skromných podmínkách, snaží se vycházet s penězi, které mají, a často jim nezbývá na to, aby koupily čerstvou zeleninu nebo ovoce. Nemají ani kde si zeleninu nebo ovoce vypěstovat. Charita tak rodinám poskytla místo, kde se mohou něco nového naučit a trávit společný čas v příjemném prostředí. Co si rodiny vypěstují, to si také sklidí a zpracují. Zahrada má podporovat i komunikaci mezi účastníky, dosahování dohod, umění argumentovat, ale také schopnost ustoupit. V projektu plánujeme pokračovat až do konce června 2022,“ vysvětlila komunitní pracovnice Tereza Leftusová.

Služby podpory bydlení v Moravské Třebové

Od července letošního roku na území města Moravská Třebová působí také nezisková organizace SKP-CENTRUM, o.p.s., která zprostředkovává pomoc při hledání dostupného bydlení a poskytuje okamžitou pomoc lidem bez přístřeší. Pracovníci využívají prostory v ulici Komenského a mezi jejich hlavní aktivity patří aktivní vyhledávání osob, kterým hrozí ztráta bydlení, nebo už o přístřeší přišli. Takovým lidem dokáží poskytnout základní péči během dne včetně zajištění ošacení a hygienického zázemí.  Součástí služeb je také zpracování návrhu koncepce bydlení a jednání pronajímateli a poskytovateli ubytování.

Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016146 

k

Vytvořeno 29.7.2020 | přečteno 892x | v.dokoupil