Poplatek za odpad a psa

Vzhledem k častým dotazům na termín a zbůsob úhrady jednotlivých poplatků uvádíme v následujícím textu veškeré potřebné informace.

Poplatek za odpad i za psa lze uhradit bezhotovostním bankovním převodem na č.ú: 19–1283386349/0800 Česká spořitelna, nebo 19–1929591/0100 Komerční banka pod variabilním symbolem, který Vám byl přidělen. Pokud ještě variabilní symbol přidělen nemáte, můžete si o něj požádat telefonicky na číslech 461 353 138 nebo 461 353 145, nebo napsat na e-mail: hmatyasova@mtrebova.cz, dpliskova@mtrebova.cz . Tento symbol potom můžete používat i v dalších letech. Poplatky můžete uhradit také v hotovosti v Občanském informačním centru Městského úřadu na ulici Olomoucká 2 nebo na odboru majetku města a komunálního hospodářství na náměstí T.G. Masaryka 29 (v zadním traktu).

Sazba poplatku ze psů se liší podle toho, v které části města držitel psa bydlí, zda se jedná o bytový dům (a kolik má bytů) nebo rodinný domek, nebo zda je například držitel psa poživatel některého důchodu, který je jeho jediným příjmem. Částky zůstávají již několik let stejné a konkrétní sazbu poplatku, která se týká Vás, najdete v obecně závazné vyhlášce č. 4/2010 o místním poplatku ze psů, která je zveřejněná na stránkách města v nabídce „Radnice“ a dále v oddílu Vyhlášky a nařízení.

Poplatek za odpad je třeba uhradit do konce března. Pokud platíte více než 600 Kč (v případě úhrady poplatku za více osob) si můžete poplatek rozdělit na dvě stejné splátky s tím, že 1.splátka je splatná do 31.3. kalendářního roku a druhá do 30.9. kalendář­ního roku.

Poplatek za psa se platí do konce dubna. Pokud je poplatek vyšší než 500 Kč, potom si také můžete poplatek rozdělit do dvou stejných splátek s tím, že 1. je splatná do 30.dubna a druhá do 30.září kalendářního roku.

Vytvořeno 17.1.2011 9:58:08 | přečteno 1207x | ernest