Posváteční neděle zve k protažení těla - ve slavnostním!

fit stezka.jpg

Fitstezka - moravskotřebovský fenomén v kondičním i sportovním běhání - bude slavnostně otevřena den po svatováclavském svátku, v neděli 29. září na parkovišti u smuteční obřadní síně na Křížovém vrchu. Start akce v 15 hodin.

Inspirováni pobytem v zahraničí se koncem loňského roku dva studenti a aktivní sportovci Luděk Strouhal a Michael Havlík rozhodli vytvořit běžecko-posilovací Fit stezku pro občany našeho města. Téměř po roce od prvního nápadu bude 29. září 2013 slavnostně otevřen první ze tří okruhů.

Fit stezky jsou novým trendem evropských měst a i u nás se již objevují první realizace, ač prozatím spíše v podobě centralizovaných Fit parků. Naše stezka bude mít podobu značené běžecké trasy spojující přes desítku stanovišť pro venkovní posilování. Bude určena pro široké spektrum obyvatel od mládeže až po seniory a poslouží především k protáhnutí a posílení celého těla na čerstvém vzduchu. Samotné kondiční prvky budou provedeny převážně jako pasivní nářadí (hrazdy, lavice…), na nichž bude uživatel cvičit s vlastní váhou. Pohyb mezi stanovišti i samotné cvičení si přitom zcela přizpůsobí vlastním potřebám.

Návrh na realizaci tohoto projektu byl nejprve předložen na radnici spolu se studií 8 lokalit pro umístění okruhu v blízkém okolí Moravské Třebové. Nápad si zde našel velkou podporu a brzy byla dohodnuta cílová lokalita Křížového vrchu – pro jeho potenciál přivést i sportovce k této dominantě města. Dalším krokem bylo podrobné naplánování trasy a stanovišť, včetně koncepce informačního systému a propagace. Spolu s odhadem ceny Fit stezky i tuto část vypracovali předkladatelé projektu. Stezku rozdělili na 3 okruhy podle náročnosti a přístupovou cestu, která Fit stezku propojí s plánovaným sportovním areálem Knížecí louky.

Celkové náklady na realizaci Fit stezky byly propočteny přibližně na 400 tis. Kč. Nežli čekat až na rozpočet pro rok 2014, byl projekt rozdělen do tří etap, z nichž na první se podařilo nalézt prostředky ve výši 100.000 Kč již v rozpočtu letošním. Na sklonku letních prázdnin proběhla realizace nejkratšího okruhu Fit stezky. Na klasické 1 km dlouhé trase kolem Křížového vrchu se nachází 3 stanoviště s několika pasivními prvky pro protažení a posílení hlavních svalových skupin. Nástup na trasu ohlašuje informační tabule u Smuteční síně.

Po smutných zkušenostech s životností informačních tabulí i některých památek v našem městě bylo rozhodnuto jít vstříc novým trendům chytrých telefonů. Proto budou podrobné informace o stanovištích dostupné nejen ve stručné podobě na tabulích přímo na místě, ale i v detailnější formě přes oblíbené Q-R kódy umístěné přímo na fit prvcích. Stačí si tak vyfotit kód telefonem s příslušnou aplikací a uživateli se zobrazí detailní návod ke cvikům na webu Fit stezky. Webová prezentace bude obsahovat i instruktážní videa a 360 stupňové vizualizace stanovišť, což bude k užitku nejen místním, ale i návštěvníkům, kteří se do našeho města teprve zavítat chystají.

Děkujeme všem, kteří se o rozjezd projektu Fit stezky zasadili a pevně doufáme, že druhou etapu se podaří zrealizovat již na jaře příštího roku.

Na Fit stezce, nebo mimo ni – sportujte, stojí to za to!

Michael Havlík

Luděk Strouhal

PřílohaVelikost
ikona souboruInfo tabule copy610.76 KB
Vytvořeno 24.9.2013 21:42:13 | přečteno 448x | ernest