Pozemky v lokalitě Strážnického jsou připraveny k prodeji

straznickeho
Zastupitelstvo města schválilo prodej šesti stavebních pozemků v lokalitě ulice Strážnického. Kupující budou vybráni losováním z přihlášených zájemců, kteří si podali žádost na příslušném formuláři. Poslední termín pro podání žádosti o koupi pozemků je pátek 4. října.
Kupní cena pozemků byla stanovena ve výši 520 Kč/m2 + DPH. Výběr kupujících bude proveden losováním za účasti notářky a komise schválené zastupitelstvem města. Fyzická osoba, která se bude chtít účastnit losování, uhradí před losováním na účet města kauci ve výši 50 000 Kč, a to nejpozději do pátku 4. října.

Všechny potřebné informace, včetně formuláře žádosti o koupi a podmínek pro losování jsou ke stažení ZDE.
  • Dne 18. září od 15:00 hodin proběhnou prohlídky pozemků. Žadatelé svým podpisem na žádosti potvrdí, že jsou se stavem nemovitostí seznámeni.
  • Poslední termín pro podání žádosti o koupi pozemků je stanoven do pátku 4. října.
  • Losování proběhne v pondělí 7. října od 14:00 hodin v zasedací síni městského úřadu na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové.
Václav Dokoupil, mluvčí města

Vytvořeno 9.9.2019 11:22:18 | přečteno 1118x | v.dokoupil