Pravidla pro pohyb psů v Moravské Třebové

Zastupitelstvo města Moravské Třebové na svém zasedání dne 9.6.2008 schválilo obecně závaznou vyhlášku (OZV) města, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.Za porušení vyhlášky je pokuta až do výše 30.000 Kč,-.

Zastupitelstvo města Moravské Třebové na svém zasedání dne 9.6.2008 schválilo obecně závaznou vyhlášku (OZV) města, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Tímto právním předpisem města jsou vymezeny části města, kde je pohyb psů možný pouze na vodítku.

V centru města se jedná konkrétně o náměstí T. G. Masaryka, ulici Bránskou, Cihlářovu, Cechovní, Čs. armády, Farní, Hvězdní, Kostelní náměstí, ulici Krátkou, Marxovu, Piaristickou, Pivovarskou, Poštovní, Rybní náměstí, ulici Starou, Tichou, Zámeckou, Ztracenou a náměstí Zámecké včetně areálu zámku.

OZV se dotkne i lokality sídliště „západní“, konkrétně jde o ulici Západní, Školní, Palackého, B. Němcové, Jiráskovu, Sportovní, Holandskou a Hřebečskou.

Do třetice je třeba mít psa na vodítku při cestě po ulicích Brněnské, Gorazdově, Jevíčské, Komenského, Olomoucké, Lanškrounské a ulici Svitavské, k níž neodmyslitelně patří prostor parku u muzea.

Těmito pravidly se musí řídit fyzická osoba, která má psa na uvedených veřejných prostranstvích pod kontrolou či dohledem, tedy chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející o­soba.

Závěrem stojí za zmínku, že porušení obecně závazné vyhlášky, a dlužno říci, že nejen této, znamená spáchání přestupku podle ust. § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se totiž o přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy. Za takový přestupek lze pak uložit ve správním řízení pokutu do 30.000,– Kč.

Vytvořeno 16.6.2008 13:20:05 | přečteno 700x | ernest